Ontslag Zuidlaarderveen

Uw werkgever in Zuidlaarderveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zuidlaarderveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zuidlaarderveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zuidlaarderveen. Uw werkgever in Zuidlaarderveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zuidlaarderveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zuidlaarderveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zuidlaarderveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zuidlaarderveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zuidlaarderveen of met bevallingsverlof bent in Zuidlaarderveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zuidlaarderveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zuidlaarderveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zuidlaarderveen
 • Als u in Zuidlaarderveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zuidlaarderveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Zuidlaarderveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zuidlaarderveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zuidlaarderveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zuidlaarderveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zuidlaarderveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zuidlaarderveen. Uitzonderingen in Zuidlaarderveen;
 • Als uw werkgever in Zuidlaarderveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zuidlaarderveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zuidlaarderveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zuidlaarderveen niet geschikt voor uw werk in Zuidlaarderveen of
 • u functioneert niet voldoende in Zuidlaarderveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zuidlaarderveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zuidlaarderveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zuidlaarderveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zuidlaarderveen verblijft, dan mag uw werkgever in Zuidlaarderveen u eveneens wel ontslaan.