Ontslag Zuidhorn

Uw werkgever in Zuidhorn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zuidhorn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zuidhorn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zuidhorn. Uw werkgever in Zuidhorn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zuidhorn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zuidhorn niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zuidhorn te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zuidhorn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zuidhorn of met bevallingsverlof bent in Zuidhorn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zuidhorn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zuidhorn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zuidhorn
 • Als u in Zuidhorn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zuidhorn wilt opnemen;
 • Omdat u in Zuidhorn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zuidhorn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zuidhorn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zuidhorn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zuidhorn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zuidhorn. Uitzonderingen in Zuidhorn;
 • Als uw werkgever in Zuidhorn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zuidhorn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zuidhorn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zuidhorn niet geschikt voor uw werk in Zuidhorn of
 • u functioneert niet voldoende in Zuidhorn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zuidhorn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zuidhorn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zuidhorn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zuidhorn verblijft, dan mag uw werkgever in Zuidhorn u eveneens wel ontslaan.