Ontslag Zuidho(o)rn (?) /súdhorn

Uw werkgever in Zuidho(o)rn (?) /súdhorn mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zuidho(o)rn (?) /súdhorn zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zuidho(o)rn (?) /súdhorn

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zuidho(o)rn (?) /súdhorn. Uw werkgever in Zuidho(o)rn (?) /súdhorn mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zuidho(o)rn (?) /súdhorn arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zuidho(o)rn (?) /súdhorn niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zuidho(o)rn (?) /súdhorn te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zuidho(o)rn (?) /súdhorn u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zuidho(o)rn (?) /súdhorn of met bevallingsverlof bent in Zuidho(o)rn (?) /súdhorn.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zuidho(o)rn (?) /súdhorn kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zuidho(o)rn (?) /súdhorn die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zuidho(o)rn (?) /súdhorn
 • Als u in Zuidho(o)rn (?) /súdhorn lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zuidho(o)rn (?) /súdhorn wilt opnemen;
 • Omdat u in Zuidho(o)rn (?) /súdhorn lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zuidho(o)rn (?) /súdhorn lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zuidho(o)rn (?) /súdhorn wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zuidho(o)rn (?) /súdhorn op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zuidho(o)rn (?) /súdhorn

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zuidho(o)rn (?) /súdhorn. Uitzonderingen in Zuidho(o)rn (?) /súdhorn;
 • Als uw werkgever in Zuidho(o)rn (?) /súdhorn bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zuidho(o)rn (?) /súdhorn aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zuidho(o)rn (?) /súdhorn gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zuidho(o)rn (?) /súdhorn niet geschikt voor uw werk in Zuidho(o)rn (?) /súdhorn of
 • u functioneert niet voldoende in Zuidho(o)rn (?) /súdhorn.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zuidho(o)rn (?) /súdhorn

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zuidho(o)rn (?) /súdhorn niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zuidho(o)rn (?) /súdhorn of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zuidho(o)rn (?) /súdhorn verblijft, dan mag uw werkgever in Zuidho(o)rn (?) /súdhorn u eveneens wel ontslaan.