Ontslag Zuidgeest

Uw werkgever in Zuidgeest mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zuidgeest zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zuidgeest

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zuidgeest. Uw werkgever in Zuidgeest mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zuidgeest arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zuidgeest niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zuidgeest te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zuidgeest u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zuidgeest of met bevallingsverlof bent in Zuidgeest.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zuidgeest kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zuidgeest die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zuidgeest
 • Als u in Zuidgeest lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zuidgeest wilt opnemen;
 • Omdat u in Zuidgeest lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zuidgeest lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zuidgeest wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zuidgeest op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zuidgeest

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zuidgeest. Uitzonderingen in Zuidgeest;
 • Als uw werkgever in Zuidgeest bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zuidgeest aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zuidgeest gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zuidgeest niet geschikt voor uw werk in Zuidgeest of
 • u functioneert niet voldoende in Zuidgeest.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zuidgeest

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zuidgeest niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zuidgeest of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zuidgeest verblijft, dan mag uw werkgever in Zuidgeest u eveneens wel ontslaan.