Ontslag Zuiderwoude

Uw werkgever in Zuiderwoude mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zuiderwoude zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zuiderwoude

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zuiderwoude. Uw werkgever in Zuiderwoude mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zuiderwoude arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zuiderwoude niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zuiderwoude te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zuiderwoude u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zuiderwoude of met bevallingsverlof bent in Zuiderwoude.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zuiderwoude kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zuiderwoude die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zuiderwoude
 • Als u in Zuiderwoude lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zuiderwoude wilt opnemen;
 • Omdat u in Zuiderwoude lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zuiderwoude lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zuiderwoude wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zuiderwoude op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zuiderwoude

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zuiderwoude. Uitzonderingen in Zuiderwoude;
 • Als uw werkgever in Zuiderwoude bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zuiderwoude aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zuiderwoude gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zuiderwoude niet geschikt voor uw werk in Zuiderwoude of
 • u functioneert niet voldoende in Zuiderwoude.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zuiderwoude

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zuiderwoude niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zuiderwoude of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zuiderwoude verblijft, dan mag uw werkgever in Zuiderwoude u eveneens wel ontslaan.