Ontslag Zuiderveen

Uw werkgever in Zuiderveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zuiderveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zuiderveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zuiderveen. Uw werkgever in Zuiderveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zuiderveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zuiderveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zuiderveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zuiderveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zuiderveen of met bevallingsverlof bent in Zuiderveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zuiderveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zuiderveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zuiderveen
 • Als u in Zuiderveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zuiderveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Zuiderveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zuiderveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zuiderveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zuiderveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zuiderveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zuiderveen. Uitzonderingen in Zuiderveen;
 • Als uw werkgever in Zuiderveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zuiderveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zuiderveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zuiderveen niet geschikt voor uw werk in Zuiderveen of
 • u functioneert niet voldoende in Zuiderveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zuiderveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zuiderveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zuiderveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zuiderveen verblijft, dan mag uw werkgever in Zuiderveen u eveneens wel ontslaan.