Ontslag Zuideropgaande

Uw werkgever in Zuideropgaande mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zuideropgaande zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zuideropgaande

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zuideropgaande. Uw werkgever in Zuideropgaande mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zuideropgaande arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zuideropgaande niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zuideropgaande te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zuideropgaande u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zuideropgaande of met bevallingsverlof bent in Zuideropgaande.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zuideropgaande kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zuideropgaande die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zuideropgaande
 • Als u in Zuideropgaande lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zuideropgaande wilt opnemen;
 • Omdat u in Zuideropgaande lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zuideropgaande lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zuideropgaande wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zuideropgaande op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zuideropgaande

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zuideropgaande. Uitzonderingen in Zuideropgaande;
 • Als uw werkgever in Zuideropgaande bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zuideropgaande aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zuideropgaande gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zuideropgaande niet geschikt voor uw werk in Zuideropgaande of
 • u functioneert niet voldoende in Zuideropgaande.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zuideropgaande

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zuideropgaande niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zuideropgaande of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zuideropgaande verblijft, dan mag uw werkgever in Zuideropgaande u eveneens wel ontslaan.