Ontslag Zuidermeer

Uw werkgever in Zuidermeer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zuidermeer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zuidermeer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zuidermeer. Uw werkgever in Zuidermeer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zuidermeer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zuidermeer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zuidermeer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zuidermeer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zuidermeer of met bevallingsverlof bent in Zuidermeer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zuidermeer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zuidermeer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zuidermeer
 • Als u in Zuidermeer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zuidermeer wilt opnemen;
 • Omdat u in Zuidermeer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zuidermeer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zuidermeer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zuidermeer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zuidermeer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zuidermeer. Uitzonderingen in Zuidermeer;
 • Als uw werkgever in Zuidermeer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zuidermeer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zuidermeer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zuidermeer niet geschikt voor uw werk in Zuidermeer of
 • u functioneert niet voldoende in Zuidermeer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zuidermeer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zuidermeer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zuidermeer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zuidermeer verblijft, dan mag uw werkgever in Zuidermeer u eveneens wel ontslaan.