Ontslag Zuiderkolonie

Uw werkgever in Zuiderkolonie mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zuiderkolonie zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zuiderkolonie

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zuiderkolonie. Uw werkgever in Zuiderkolonie mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zuiderkolonie arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zuiderkolonie niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zuiderkolonie te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zuiderkolonie u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zuiderkolonie of met bevallingsverlof bent in Zuiderkolonie.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zuiderkolonie kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zuiderkolonie die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zuiderkolonie
 • Als u in Zuiderkolonie lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zuiderkolonie wilt opnemen;
 • Omdat u in Zuiderkolonie lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zuiderkolonie lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zuiderkolonie wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zuiderkolonie op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zuiderkolonie

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zuiderkolonie. Uitzonderingen in Zuiderkolonie;
 • Als uw werkgever in Zuiderkolonie bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zuiderkolonie aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zuiderkolonie gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zuiderkolonie niet geschikt voor uw werk in Zuiderkolonie of
 • u functioneert niet voldoende in Zuiderkolonie.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zuiderkolonie

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zuiderkolonie niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zuiderkolonie of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zuiderkolonie verblijft, dan mag uw werkgever in Zuiderkolonie u eveneens wel ontslaan.