Ontslag Zuideresch

Uw werkgever in Zuideresch mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zuideresch zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zuideresch

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zuideresch. Uw werkgever in Zuideresch mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zuideresch arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zuideresch niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zuideresch te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zuideresch u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zuideresch of met bevallingsverlof bent in Zuideresch.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zuideresch kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zuideresch die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zuideresch
 • Als u in Zuideresch lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zuideresch wilt opnemen;
 • Omdat u in Zuideresch lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zuideresch lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zuideresch wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zuideresch op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zuideresch

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zuideresch. Uitzonderingen in Zuideresch;
 • Als uw werkgever in Zuideresch bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zuideresch aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zuideresch gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zuideresch niet geschikt voor uw werk in Zuideresch of
 • u functioneert niet voldoende in Zuideresch.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zuideresch

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zuideresch niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zuideresch of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zuideresch verblijft, dan mag uw werkgever in Zuideresch u eveneens wel ontslaan.