Ontslag Zuiderburen

Uw werkgever in Zuiderburen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zuiderburen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zuiderburen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zuiderburen. Uw werkgever in Zuiderburen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zuiderburen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zuiderburen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zuiderburen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zuiderburen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zuiderburen of met bevallingsverlof bent in Zuiderburen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zuiderburen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zuiderburen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zuiderburen
 • Als u in Zuiderburen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zuiderburen wilt opnemen;
 • Omdat u in Zuiderburen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zuiderburen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zuiderburen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zuiderburen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zuiderburen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zuiderburen. Uitzonderingen in Zuiderburen;
 • Als uw werkgever in Zuiderburen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zuiderburen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zuiderburen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zuiderburen niet geschikt voor uw werk in Zuiderburen of
 • u functioneert niet voldoende in Zuiderburen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zuiderburen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zuiderburen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zuiderburen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zuiderburen verblijft, dan mag uw werkgever in Zuiderburen u eveneens wel ontslaan.