Ontslag Zuideinde

Uw werkgever in Zuideinde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zuideinde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zuideinde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zuideinde. Uw werkgever in Zuideinde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zuideinde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zuideinde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zuideinde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zuideinde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zuideinde of met bevallingsverlof bent in Zuideinde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zuideinde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zuideinde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zuideinde
 • Als u in Zuideinde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zuideinde wilt opnemen;
 • Omdat u in Zuideinde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zuideinde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zuideinde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zuideinde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zuideinde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zuideinde. Uitzonderingen in Zuideinde;
 • Als uw werkgever in Zuideinde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zuideinde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zuideinde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zuideinde niet geschikt voor uw werk in Zuideinde of
 • u functioneert niet voldoende in Zuideinde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zuideinde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zuideinde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zuideinde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zuideinde verblijft, dan mag uw werkgever in Zuideinde u eveneens wel ontslaan.