Ontslag Zuiddorpe

Uw werkgever in Zuiddorpe mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zuiddorpe zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zuiddorpe

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zuiddorpe. Uw werkgever in Zuiddorpe mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zuiddorpe arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zuiddorpe niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zuiddorpe te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zuiddorpe u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zuiddorpe of met bevallingsverlof bent in Zuiddorpe.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zuiddorpe kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zuiddorpe die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zuiddorpe
 • Als u in Zuiddorpe lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zuiddorpe wilt opnemen;
 • Omdat u in Zuiddorpe lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zuiddorpe lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zuiddorpe wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zuiddorpe op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zuiddorpe

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zuiddorpe. Uitzonderingen in Zuiddorpe;
 • Als uw werkgever in Zuiddorpe bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zuiddorpe aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zuiddorpe gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zuiddorpe niet geschikt voor uw werk in Zuiddorpe of
 • u functioneert niet voldoende in Zuiddorpe.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zuiddorpe

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zuiddorpe niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zuiddorpe of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zuiddorpe verblijft, dan mag uw werkgever in Zuiddorpe u eveneens wel ontslaan.