Ontslag Zuidbuurt

Uw werkgever in Zuidbuurt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zuidbuurt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zuidbuurt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zuidbuurt. Uw werkgever in Zuidbuurt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zuidbuurt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zuidbuurt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zuidbuurt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zuidbuurt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zuidbuurt of met bevallingsverlof bent in Zuidbuurt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zuidbuurt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zuidbuurt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zuidbuurt
 • Als u in Zuidbuurt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zuidbuurt wilt opnemen;
 • Omdat u in Zuidbuurt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zuidbuurt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zuidbuurt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zuidbuurt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zuidbuurt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zuidbuurt. Uitzonderingen in Zuidbuurt;
 • Als uw werkgever in Zuidbuurt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zuidbuurt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zuidbuurt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zuidbuurt niet geschikt voor uw werk in Zuidbuurt of
 • u functioneert niet voldoende in Zuidbuurt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zuidbuurt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zuidbuurt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zuidbuurt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zuidbuurt verblijft, dan mag uw werkgever in Zuidbuurt u eveneens wel ontslaan.