Ontslag Zuidbroek

Uw werkgever in Zuidbroek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zuidbroek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zuidbroek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zuidbroek. Uw werkgever in Zuidbroek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zuidbroek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zuidbroek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zuidbroek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zuidbroek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zuidbroek of met bevallingsverlof bent in Zuidbroek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zuidbroek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zuidbroek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zuidbroek
 • Als u in Zuidbroek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zuidbroek wilt opnemen;
 • Omdat u in Zuidbroek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zuidbroek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zuidbroek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zuidbroek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zuidbroek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zuidbroek. Uitzonderingen in Zuidbroek;
 • Als uw werkgever in Zuidbroek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zuidbroek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zuidbroek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zuidbroek niet geschikt voor uw werk in Zuidbroek of
 • u functioneert niet voldoende in Zuidbroek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zuidbroek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zuidbroek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zuidbroek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zuidbroek verblijft, dan mag uw werkgever in Zuidbroek u eveneens wel ontslaan.