Ontslag Zuid-scharwoude

Uw werkgever in Zuid-scharwoude mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zuid-scharwoude zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zuid-scharwoude

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zuid-scharwoude. Uw werkgever in Zuid-scharwoude mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zuid-scharwoude arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zuid-scharwoude niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zuid-scharwoude te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zuid-scharwoude u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zuid-scharwoude of met bevallingsverlof bent in Zuid-scharwoude.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zuid-scharwoude kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zuid-scharwoude die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zuid-scharwoude
 • Als u in Zuid-scharwoude lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zuid-scharwoude wilt opnemen;
 • Omdat u in Zuid-scharwoude lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zuid-scharwoude lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zuid-scharwoude wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zuid-scharwoude op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zuid-scharwoude

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zuid-scharwoude. Uitzonderingen in Zuid-scharwoude;
 • Als uw werkgever in Zuid-scharwoude bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zuid-scharwoude aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zuid-scharwoude gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zuid-scharwoude niet geschikt voor uw werk in Zuid-scharwoude of
 • u functioneert niet voldoende in Zuid-scharwoude.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zuid-scharwoude

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zuid-scharwoude niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zuid-scharwoude of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zuid-scharwoude verblijft, dan mag uw werkgever in Zuid-scharwoude u eveneens wel ontslaan.