Ontslag Zuid-carolina

Uw werkgever in Zuid-carolina mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zuid-carolina zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zuid-carolina

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zuid-carolina. Uw werkgever in Zuid-carolina mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zuid-carolina arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zuid-carolina niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zuid-carolina te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zuid-carolina u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zuid-carolina of met bevallingsverlof bent in Zuid-carolina.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zuid-carolina kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zuid-carolina die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zuid-carolina
 • Als u in Zuid-carolina lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zuid-carolina wilt opnemen;
 • Omdat u in Zuid-carolina lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zuid-carolina lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zuid-carolina wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zuid-carolina op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zuid-carolina

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zuid-carolina. Uitzonderingen in Zuid-carolina;
 • Als uw werkgever in Zuid-carolina bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zuid-carolina aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zuid-carolina gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zuid-carolina niet geschikt voor uw werk in Zuid-carolina of
 • u functioneert niet voldoende in Zuid-carolina.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zuid-carolina

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zuid-carolina niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zuid-carolina of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zuid-carolina verblijft, dan mag uw werkgever in Zuid-carolina u eveneens wel ontslaan.