Ontslag Zoutkamp

Uw werkgever in Zoutkamp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zoutkamp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zoutkamp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zoutkamp. Uw werkgever in Zoutkamp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zoutkamp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zoutkamp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zoutkamp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zoutkamp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zoutkamp of met bevallingsverlof bent in Zoutkamp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zoutkamp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zoutkamp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zoutkamp
 • Als u in Zoutkamp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zoutkamp wilt opnemen;
 • Omdat u in Zoutkamp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zoutkamp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zoutkamp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zoutkamp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zoutkamp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zoutkamp. Uitzonderingen in Zoutkamp;
 • Als uw werkgever in Zoutkamp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zoutkamp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zoutkamp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zoutkamp niet geschikt voor uw werk in Zoutkamp of
 • u functioneert niet voldoende in Zoutkamp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zoutkamp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zoutkamp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zoutkamp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zoutkamp verblijft, dan mag uw werkgever in Zoutkamp u eveneens wel ontslaan.