Ontslag Zouteveen

Uw werkgever in Zouteveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zouteveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zouteveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zouteveen. Uw werkgever in Zouteveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zouteveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zouteveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zouteveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zouteveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zouteveen of met bevallingsverlof bent in Zouteveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zouteveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zouteveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zouteveen
 • Als u in Zouteveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zouteveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Zouteveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zouteveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zouteveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zouteveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zouteveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zouteveen. Uitzonderingen in Zouteveen;
 • Als uw werkgever in Zouteveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zouteveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zouteveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zouteveen niet geschikt voor uw werk in Zouteveen of
 • u functioneert niet voldoende in Zouteveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zouteveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zouteveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zouteveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zouteveen verblijft, dan mag uw werkgever in Zouteveen u eveneens wel ontslaan.