Ontslag Zoutelande

Uw werkgever in Zoutelande mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zoutelande zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zoutelande

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zoutelande. Uw werkgever in Zoutelande mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zoutelande arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zoutelande niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zoutelande te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zoutelande u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zoutelande of met bevallingsverlof bent in Zoutelande.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zoutelande kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zoutelande die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zoutelande
 • Als u in Zoutelande lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zoutelande wilt opnemen;
 • Omdat u in Zoutelande lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zoutelande lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zoutelande wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zoutelande op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zoutelande

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zoutelande. Uitzonderingen in Zoutelande;
 • Als uw werkgever in Zoutelande bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zoutelande aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zoutelande gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zoutelande niet geschikt voor uw werk in Zoutelande of
 • u functioneert niet voldoende in Zoutelande.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zoutelande

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zoutelande niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zoutelande of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zoutelande verblijft, dan mag uw werkgever in Zoutelande u eveneens wel ontslaan.