Ontslag Zorgvlied

Uw werkgever in Zorgvlied mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zorgvlied zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zorgvlied

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zorgvlied. Uw werkgever in Zorgvlied mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zorgvlied arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zorgvlied niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zorgvlied te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zorgvlied u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zorgvlied of met bevallingsverlof bent in Zorgvlied.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zorgvlied kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zorgvlied die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zorgvlied
 • Als u in Zorgvlied lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zorgvlied wilt opnemen;
 • Omdat u in Zorgvlied lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zorgvlied lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zorgvlied wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zorgvlied op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zorgvlied

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zorgvlied. Uitzonderingen in Zorgvlied;
 • Als uw werkgever in Zorgvlied bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zorgvlied aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zorgvlied gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zorgvlied niet geschikt voor uw werk in Zorgvlied of
 • u functioneert niet voldoende in Zorgvlied.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zorgvlied

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zorgvlied niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zorgvlied of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zorgvlied verblijft, dan mag uw werkgever in Zorgvlied u eveneens wel ontslaan.