Ontslag Zoomvliet

Uw werkgever in Zoomvliet mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zoomvliet zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zoomvliet

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zoomvliet. Uw werkgever in Zoomvliet mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zoomvliet arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zoomvliet niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zoomvliet te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zoomvliet u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zoomvliet of met bevallingsverlof bent in Zoomvliet.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zoomvliet kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zoomvliet die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zoomvliet
 • Als u in Zoomvliet lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zoomvliet wilt opnemen;
 • Omdat u in Zoomvliet lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zoomvliet lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zoomvliet wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zoomvliet op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zoomvliet

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zoomvliet. Uitzonderingen in Zoomvliet;
 • Als uw werkgever in Zoomvliet bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zoomvliet aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zoomvliet gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zoomvliet niet geschikt voor uw werk in Zoomvliet of
 • u functioneert niet voldoende in Zoomvliet.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zoomvliet

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zoomvliet niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zoomvliet of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zoomvliet verblijft, dan mag uw werkgever in Zoomvliet u eveneens wel ontslaan.