Ontslag Zonnewijnen

Uw werkgever in Zonnewijnen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zonnewijnen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zonnewijnen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zonnewijnen. Uw werkgever in Zonnewijnen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zonnewijnen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zonnewijnen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zonnewijnen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zonnewijnen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zonnewijnen of met bevallingsverlof bent in Zonnewijnen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zonnewijnen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zonnewijnen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zonnewijnen
 • Als u in Zonnewijnen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zonnewijnen wilt opnemen;
 • Omdat u in Zonnewijnen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zonnewijnen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zonnewijnen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zonnewijnen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zonnewijnen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zonnewijnen. Uitzonderingen in Zonnewijnen;
 • Als uw werkgever in Zonnewijnen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zonnewijnen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zonnewijnen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zonnewijnen niet geschikt voor uw werk in Zonnewijnen of
 • u functioneert niet voldoende in Zonnewijnen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zonnewijnen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zonnewijnen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zonnewijnen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zonnewijnen verblijft, dan mag uw werkgever in Zonnewijnen u eveneens wel ontslaan.