Ontslag Zonnemaire

Uw werkgever in Zonnemaire mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zonnemaire zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zonnemaire

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zonnemaire. Uw werkgever in Zonnemaire mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zonnemaire arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zonnemaire niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zonnemaire te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zonnemaire u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zonnemaire of met bevallingsverlof bent in Zonnemaire.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zonnemaire kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zonnemaire die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zonnemaire
 • Als u in Zonnemaire lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zonnemaire wilt opnemen;
 • Omdat u in Zonnemaire lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zonnemaire lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zonnemaire wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zonnemaire op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zonnemaire

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zonnemaire. Uitzonderingen in Zonnemaire;
 • Als uw werkgever in Zonnemaire bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zonnemaire aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zonnemaire gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zonnemaire niet geschikt voor uw werk in Zonnemaire of
 • u functioneert niet voldoende in Zonnemaire.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zonnemaire

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zonnemaire niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zonnemaire of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zonnemaire verblijft, dan mag uw werkgever in Zonnemaire u eveneens wel ontslaan.