Ontslag Zondveld

Uw werkgever in Zondveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zondveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zondveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zondveld. Uw werkgever in Zondveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zondveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zondveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zondveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zondveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zondveld of met bevallingsverlof bent in Zondveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zondveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zondveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zondveld
 • Als u in Zondveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zondveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Zondveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zondveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zondveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zondveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zondveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zondveld. Uitzonderingen in Zondveld;
 • Als uw werkgever in Zondveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zondveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zondveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zondveld niet geschikt voor uw werk in Zondveld of
 • u functioneert niet voldoende in Zondveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zondveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zondveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zondveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zondveld verblijft, dan mag uw werkgever in Zondveld u eveneens wel ontslaan.