Ontslag Zomerven

Uw werkgever in Zomerven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zomerven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zomerven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zomerven. Uw werkgever in Zomerven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zomerven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zomerven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zomerven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zomerven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zomerven of met bevallingsverlof bent in Zomerven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zomerven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zomerven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zomerven
 • Als u in Zomerven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zomerven wilt opnemen;
 • Omdat u in Zomerven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zomerven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zomerven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zomerven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zomerven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zomerven. Uitzonderingen in Zomerven;
 • Als uw werkgever in Zomerven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zomerven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zomerven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zomerven niet geschikt voor uw werk in Zomerven of
 • u functioneert niet voldoende in Zomerven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zomerven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zomerven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zomerven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zomerven verblijft, dan mag uw werkgever in Zomerven u eveneens wel ontslaan.