Ontslag Zomerdijk

Uw werkgever in Zomerdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zomerdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zomerdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zomerdijk. Uw werkgever in Zomerdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zomerdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zomerdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zomerdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zomerdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zomerdijk of met bevallingsverlof bent in Zomerdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zomerdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zomerdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zomerdijk
 • Als u in Zomerdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zomerdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Zomerdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zomerdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zomerdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zomerdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zomerdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zomerdijk. Uitzonderingen in Zomerdijk;
 • Als uw werkgever in Zomerdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zomerdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zomerdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zomerdijk niet geschikt voor uw werk in Zomerdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Zomerdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zomerdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zomerdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zomerdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zomerdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Zomerdijk u eveneens wel ontslaan.