Ontslag Zoggel

Uw werkgever in Zoggel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zoggel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zoggel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zoggel. Uw werkgever in Zoggel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zoggel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zoggel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zoggel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zoggel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zoggel of met bevallingsverlof bent in Zoggel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zoggel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zoggel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zoggel
 • Als u in Zoggel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zoggel wilt opnemen;
 • Omdat u in Zoggel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zoggel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zoggel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zoggel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zoggel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zoggel. Uitzonderingen in Zoggel;
 • Als uw werkgever in Zoggel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zoggel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zoggel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zoggel niet geschikt voor uw werk in Zoggel of
 • u functioneert niet voldoende in Zoggel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zoggel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zoggel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zoggel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zoggel verblijft, dan mag uw werkgever in Zoggel u eveneens wel ontslaan.