Ontslag Zoeterwoude

Uw werkgever in Zoeterwoude mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zoeterwoude zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zoeterwoude

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zoeterwoude. Uw werkgever in Zoeterwoude mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zoeterwoude arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zoeterwoude niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zoeterwoude te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zoeterwoude u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zoeterwoude of met bevallingsverlof bent in Zoeterwoude.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zoeterwoude kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zoeterwoude die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zoeterwoude
 • Als u in Zoeterwoude lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zoeterwoude wilt opnemen;
 • Omdat u in Zoeterwoude lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zoeterwoude lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zoeterwoude wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zoeterwoude op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zoeterwoude

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zoeterwoude. Uitzonderingen in Zoeterwoude;
 • Als uw werkgever in Zoeterwoude bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zoeterwoude aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zoeterwoude gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zoeterwoude niet geschikt voor uw werk in Zoeterwoude of
 • u functioneert niet voldoende in Zoeterwoude.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zoeterwoude

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zoeterwoude niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zoeterwoude of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zoeterwoude verblijft, dan mag uw werkgever in Zoeterwoude u eveneens wel ontslaan.