Ontslag Zoetermeer

Uw werkgever in Zoetermeer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zoetermeer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zoetermeer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zoetermeer. Uw werkgever in Zoetermeer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zoetermeer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zoetermeer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zoetermeer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zoetermeer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zoetermeer of met bevallingsverlof bent in Zoetermeer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zoetermeer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zoetermeer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zoetermeer
 • Als u in Zoetermeer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zoetermeer wilt opnemen;
 • Omdat u in Zoetermeer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zoetermeer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zoetermeer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zoetermeer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zoetermeer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zoetermeer. Uitzonderingen in Zoetermeer;
 • Als uw werkgever in Zoetermeer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zoetermeer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zoetermeer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zoetermeer niet geschikt voor uw werk in Zoetermeer of
 • u functioneert niet voldoende in Zoetermeer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zoetermeer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zoetermeer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zoetermeer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zoetermeer verblijft, dan mag uw werkgever in Zoetermeer u eveneens wel ontslaan.