Ontslag Zoerte

Uw werkgever in Zoerte mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zoerte zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zoerte

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zoerte. Uw werkgever in Zoerte mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zoerte arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zoerte niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zoerte te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zoerte u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zoerte of met bevallingsverlof bent in Zoerte.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zoerte kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zoerte die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zoerte
 • Als u in Zoerte lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zoerte wilt opnemen;
 • Omdat u in Zoerte lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zoerte lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zoerte wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zoerte op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zoerte

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zoerte. Uitzonderingen in Zoerte;
 • Als uw werkgever in Zoerte bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zoerte aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zoerte gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zoerte niet geschikt voor uw werk in Zoerte of
 • u functioneert niet voldoende in Zoerte.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zoerte

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zoerte niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zoerte of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zoerte verblijft, dan mag uw werkgever in Zoerte u eveneens wel ontslaan.