Ontslag Zoelmond

Uw werkgever in Zoelmond mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zoelmond zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zoelmond

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zoelmond. Uw werkgever in Zoelmond mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zoelmond arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zoelmond niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zoelmond te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zoelmond u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zoelmond of met bevallingsverlof bent in Zoelmond.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zoelmond kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zoelmond die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zoelmond
 • Als u in Zoelmond lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zoelmond wilt opnemen;
 • Omdat u in Zoelmond lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zoelmond lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zoelmond wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zoelmond op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zoelmond

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zoelmond. Uitzonderingen in Zoelmond;
 • Als uw werkgever in Zoelmond bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zoelmond aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zoelmond gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zoelmond niet geschikt voor uw werk in Zoelmond of
 • u functioneert niet voldoende in Zoelmond.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zoelmond

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zoelmond niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zoelmond of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zoelmond verblijft, dan mag uw werkgever in Zoelmond u eveneens wel ontslaan.