Ontslag Zoelen

Uw werkgever in Zoelen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zoelen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zoelen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zoelen. Uw werkgever in Zoelen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zoelen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zoelen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zoelen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zoelen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zoelen of met bevallingsverlof bent in Zoelen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zoelen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zoelen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zoelen
 • Als u in Zoelen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zoelen wilt opnemen;
 • Omdat u in Zoelen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zoelen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zoelen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zoelen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zoelen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zoelen. Uitzonderingen in Zoelen;
 • Als uw werkgever in Zoelen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zoelen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zoelen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zoelen niet geschikt voor uw werk in Zoelen of
 • u functioneert niet voldoende in Zoelen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zoelen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zoelen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zoelen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zoelen verblijft, dan mag uw werkgever in Zoelen u eveneens wel ontslaan.