Ontslag Zoeke

Uw werkgever in Zoeke mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zoeke zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zoeke

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zoeke. Uw werkgever in Zoeke mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zoeke arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zoeke niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zoeke te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zoeke u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zoeke of met bevallingsverlof bent in Zoeke.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zoeke kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zoeke die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zoeke
 • Als u in Zoeke lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zoeke wilt opnemen;
 • Omdat u in Zoeke lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zoeke lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zoeke wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zoeke op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zoeke

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zoeke. Uitzonderingen in Zoeke;
 • Als uw werkgever in Zoeke bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zoeke aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zoeke gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zoeke niet geschikt voor uw werk in Zoeke of
 • u functioneert niet voldoende in Zoeke.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zoeke

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zoeke niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zoeke of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zoeke verblijft, dan mag uw werkgever in Zoeke u eveneens wel ontslaan.