Ontslag Zittard

Uw werkgever in Zittard mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zittard zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zittard

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zittard. Uw werkgever in Zittard mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zittard arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zittard niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zittard te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zittard u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zittard of met bevallingsverlof bent in Zittard.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zittard kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zittard die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zittard
 • Als u in Zittard lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zittard wilt opnemen;
 • Omdat u in Zittard lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zittard lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zittard wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zittard op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zittard

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zittard. Uitzonderingen in Zittard;
 • Als uw werkgever in Zittard bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zittard aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zittard gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zittard niet geschikt voor uw werk in Zittard of
 • u functioneert niet voldoende in Zittard.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zittard

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zittard niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zittard of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zittard verblijft, dan mag uw werkgever in Zittard u eveneens wel ontslaan.