Ontslag Zinkweg

Uw werkgever in Zinkweg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zinkweg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zinkweg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zinkweg. Uw werkgever in Zinkweg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zinkweg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zinkweg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zinkweg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zinkweg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zinkweg of met bevallingsverlof bent in Zinkweg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zinkweg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zinkweg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zinkweg
 • Als u in Zinkweg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zinkweg wilt opnemen;
 • Omdat u in Zinkweg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zinkweg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zinkweg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zinkweg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zinkweg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zinkweg. Uitzonderingen in Zinkweg;
 • Als uw werkgever in Zinkweg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zinkweg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zinkweg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zinkweg niet geschikt voor uw werk in Zinkweg of
 • u functioneert niet voldoende in Zinkweg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zinkweg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zinkweg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zinkweg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zinkweg verblijft, dan mag uw werkgever in Zinkweg u eveneens wel ontslaan.