Ontslag Zijtaart

Uw werkgever in Zijtaart mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zijtaart zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zijtaart

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zijtaart. Uw werkgever in Zijtaart mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zijtaart arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zijtaart niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zijtaart te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zijtaart u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zijtaart of met bevallingsverlof bent in Zijtaart.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zijtaart kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zijtaart die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zijtaart
 • Als u in Zijtaart lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zijtaart wilt opnemen;
 • Omdat u in Zijtaart lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zijtaart lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zijtaart wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zijtaart op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zijtaart

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zijtaart. Uitzonderingen in Zijtaart;
 • Als uw werkgever in Zijtaart bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zijtaart aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zijtaart gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zijtaart niet geschikt voor uw werk in Zijtaart of
 • u functioneert niet voldoende in Zijtaart.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zijtaart

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zijtaart niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zijtaart of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zijtaart verblijft, dan mag uw werkgever in Zijtaart u eveneens wel ontslaan.