Ontslag Zijpersluis

Uw werkgever in Zijpersluis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zijpersluis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zijpersluis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zijpersluis. Uw werkgever in Zijpersluis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zijpersluis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zijpersluis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zijpersluis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zijpersluis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zijpersluis of met bevallingsverlof bent in Zijpersluis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zijpersluis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zijpersluis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zijpersluis
 • Als u in Zijpersluis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zijpersluis wilt opnemen;
 • Omdat u in Zijpersluis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zijpersluis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zijpersluis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zijpersluis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zijpersluis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zijpersluis. Uitzonderingen in Zijpersluis;
 • Als uw werkgever in Zijpersluis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zijpersluis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zijpersluis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zijpersluis niet geschikt voor uw werk in Zijpersluis of
 • u functioneert niet voldoende in Zijpersluis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zijpersluis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zijpersluis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zijpersluis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zijpersluis verblijft, dan mag uw werkgever in Zijpersluis u eveneens wel ontslaan.