Ontslag Zijp

Uw werkgever in Zijp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zijp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zijp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zijp. Uw werkgever in Zijp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zijp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zijp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zijp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zijp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zijp of met bevallingsverlof bent in Zijp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zijp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zijp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zijp
 • Als u in Zijp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zijp wilt opnemen;
 • Omdat u in Zijp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zijp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zijp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zijp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zijp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zijp. Uitzonderingen in Zijp;
 • Als uw werkgever in Zijp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zijp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zijp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zijp niet geschikt voor uw werk in Zijp of
 • u functioneert niet voldoende in Zijp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zijp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zijp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zijp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zijp verblijft, dan mag uw werkgever in Zijp u eveneens wel ontslaan.