Ontslag Zijldijk

Uw werkgever in Zijldijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zijldijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zijldijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zijldijk. Uw werkgever in Zijldijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zijldijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zijldijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zijldijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zijldijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zijldijk of met bevallingsverlof bent in Zijldijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zijldijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zijldijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zijldijk
 • Als u in Zijldijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zijldijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Zijldijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zijldijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zijldijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zijldijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zijldijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zijldijk. Uitzonderingen in Zijldijk;
 • Als uw werkgever in Zijldijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zijldijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zijldijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zijldijk niet geschikt voor uw werk in Zijldijk of
 • u functioneert niet voldoende in Zijldijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zijldijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zijldijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zijldijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zijldijk verblijft, dan mag uw werkgever in Zijldijk u eveneens wel ontslaan.