Ontslag Zijdewind

Uw werkgever in Zijdewind mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zijdewind zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zijdewind

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zijdewind. Uw werkgever in Zijdewind mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zijdewind arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zijdewind niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zijdewind te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zijdewind u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zijdewind of met bevallingsverlof bent in Zijdewind.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zijdewind kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zijdewind die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zijdewind
 • Als u in Zijdewind lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zijdewind wilt opnemen;
 • Omdat u in Zijdewind lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zijdewind lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zijdewind wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zijdewind op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zijdewind

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zijdewind. Uitzonderingen in Zijdewind;
 • Als uw werkgever in Zijdewind bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zijdewind aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zijdewind gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zijdewind niet geschikt voor uw werk in Zijdewind of
 • u functioneert niet voldoende in Zijdewind.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zijdewind

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zijdewind niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zijdewind of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zijdewind verblijft, dan mag uw werkgever in Zijdewind u eveneens wel ontslaan.