Ontslag Zijderveld

Uw werkgever in Zijderveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zijderveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zijderveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zijderveld. Uw werkgever in Zijderveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zijderveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zijderveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zijderveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zijderveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zijderveld of met bevallingsverlof bent in Zijderveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zijderveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zijderveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zijderveld
 • Als u in Zijderveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zijderveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Zijderveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zijderveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zijderveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zijderveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zijderveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zijderveld. Uitzonderingen in Zijderveld;
 • Als uw werkgever in Zijderveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zijderveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zijderveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zijderveld niet geschikt voor uw werk in Zijderveld of
 • u functioneert niet voldoende in Zijderveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zijderveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zijderveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zijderveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zijderveld verblijft, dan mag uw werkgever in Zijderveld u eveneens wel ontslaan.