Ontslag Zierikzee

Uw werkgever in Zierikzee mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zierikzee zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zierikzee

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zierikzee. Uw werkgever in Zierikzee mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zierikzee arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zierikzee niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zierikzee te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zierikzee u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zierikzee of met bevallingsverlof bent in Zierikzee.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zierikzee kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zierikzee die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zierikzee
 • Als u in Zierikzee lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zierikzee wilt opnemen;
 • Omdat u in Zierikzee lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zierikzee lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zierikzee wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zierikzee op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zierikzee

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zierikzee. Uitzonderingen in Zierikzee;
 • Als uw werkgever in Zierikzee bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zierikzee aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zierikzee gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zierikzee niet geschikt voor uw werk in Zierikzee of
 • u functioneert niet voldoende in Zierikzee.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zierikzee

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zierikzee niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zierikzee of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zierikzee verblijft, dan mag uw werkgever in Zierikzee u eveneens wel ontslaan.