Ontslag Ziek

Uw werkgever in Ziek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ziek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ziek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ziek. Uw werkgever in Ziek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ziek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ziek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ziek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ziek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ziek of met bevallingsverlof bent in Ziek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ziek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ziek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ziek
 • Als u in Ziek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ziek wilt opnemen;
 • Omdat u in Ziek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ziek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ziek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ziek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ziek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ziek. Uitzonderingen in Ziek;
 • Als uw werkgever in Ziek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ziek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ziek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ziek niet geschikt voor uw werk in Ziek of
 • u functioneert niet voldoende in Ziek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ziek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ziek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ziek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ziek verblijft, dan mag uw werkgever in Ziek u eveneens wel ontslaan.