Ontslag Zevenmorgen

Uw werkgever in Zevenmorgen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zevenmorgen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zevenmorgen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zevenmorgen. Uw werkgever in Zevenmorgen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zevenmorgen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zevenmorgen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zevenmorgen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zevenmorgen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zevenmorgen of met bevallingsverlof bent in Zevenmorgen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zevenmorgen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zevenmorgen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zevenmorgen
 • Als u in Zevenmorgen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zevenmorgen wilt opnemen;
 • Omdat u in Zevenmorgen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zevenmorgen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zevenmorgen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zevenmorgen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zevenmorgen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zevenmorgen. Uitzonderingen in Zevenmorgen;
 • Als uw werkgever in Zevenmorgen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zevenmorgen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zevenmorgen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zevenmorgen niet geschikt voor uw werk in Zevenmorgen of
 • u functioneert niet voldoende in Zevenmorgen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zevenmorgen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zevenmorgen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zevenmorgen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zevenmorgen verblijft, dan mag uw werkgever in Zevenmorgen u eveneens wel ontslaan.