Ontslag Zevenhutten

Uw werkgever in Zevenhutten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zevenhutten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zevenhutten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zevenhutten. Uw werkgever in Zevenhutten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zevenhutten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zevenhutten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zevenhutten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zevenhutten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zevenhutten of met bevallingsverlof bent in Zevenhutten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zevenhutten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zevenhutten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zevenhutten
 • Als u in Zevenhutten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zevenhutten wilt opnemen;
 • Omdat u in Zevenhutten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zevenhutten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zevenhutten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zevenhutten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zevenhutten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zevenhutten. Uitzonderingen in Zevenhutten;
 • Als uw werkgever in Zevenhutten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zevenhutten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zevenhutten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zevenhutten niet geschikt voor uw werk in Zevenhutten of
 • u functioneert niet voldoende in Zevenhutten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zevenhutten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zevenhutten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zevenhutten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zevenhutten verblijft, dan mag uw werkgever in Zevenhutten u eveneens wel ontslaan.