Ontslag Zevenhuizen

Uw werkgever in Zevenhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zevenhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zevenhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zevenhuizen. Uw werkgever in Zevenhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zevenhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zevenhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zevenhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zevenhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zevenhuizen of met bevallingsverlof bent in Zevenhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zevenhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zevenhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zevenhuizen
 • Als u in Zevenhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zevenhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Zevenhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zevenhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zevenhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zevenhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zevenhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zevenhuizen. Uitzonderingen in Zevenhuizen;
 • Als uw werkgever in Zevenhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zevenhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zevenhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zevenhuizen niet geschikt voor uw werk in Zevenhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Zevenhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zevenhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zevenhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zevenhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zevenhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Zevenhuizen u eveneens wel ontslaan.