Ontslag Zevenhuis

Uw werkgever in Zevenhuis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zevenhuis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zevenhuis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zevenhuis. Uw werkgever in Zevenhuis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zevenhuis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zevenhuis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zevenhuis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zevenhuis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zevenhuis of met bevallingsverlof bent in Zevenhuis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zevenhuis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zevenhuis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zevenhuis
 • Als u in Zevenhuis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zevenhuis wilt opnemen;
 • Omdat u in Zevenhuis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zevenhuis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zevenhuis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zevenhuis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zevenhuis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zevenhuis. Uitzonderingen in Zevenhuis;
 • Als uw werkgever in Zevenhuis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zevenhuis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zevenhuis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zevenhuis niet geschikt voor uw werk in Zevenhuis of
 • u functioneert niet voldoende in Zevenhuis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zevenhuis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zevenhuis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zevenhuis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zevenhuis verblijft, dan mag uw werkgever in Zevenhuis u eveneens wel ontslaan.