Ontslag Zevenhoven

Uw werkgever in Zevenhoven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zevenhoven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zevenhoven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zevenhoven. Uw werkgever in Zevenhoven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zevenhoven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zevenhoven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zevenhoven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zevenhoven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zevenhoven of met bevallingsverlof bent in Zevenhoven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zevenhoven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zevenhoven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zevenhoven
 • Als u in Zevenhoven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zevenhoven wilt opnemen;
 • Omdat u in Zevenhoven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zevenhoven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zevenhoven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zevenhoven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zevenhoven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zevenhoven. Uitzonderingen in Zevenhoven;
 • Als uw werkgever in Zevenhoven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zevenhoven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zevenhoven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zevenhoven niet geschikt voor uw werk in Zevenhoven of
 • u functioneert niet voldoende in Zevenhoven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zevenhoven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zevenhoven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zevenhoven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zevenhoven verblijft, dan mag uw werkgever in Zevenhoven u eveneens wel ontslaan.