Ontslag Zevender

Uw werkgever in Zevender mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Zevender zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Zevender

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Zevender. Uw werkgever in Zevender mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Zevender arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Zevender niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Zevender te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Zevender u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Zevender of met bevallingsverlof bent in Zevender.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Zevender kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Zevender die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Zevender
 • Als u in Zevender lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Zevender wilt opnemen;
 • Omdat u in Zevender lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Zevender lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Zevender wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Zevender op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Zevender

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Zevender. Uitzonderingen in Zevender;
 • Als uw werkgever in Zevender bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Zevender aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Zevender gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Zevender niet geschikt voor uw werk in Zevender of
 • u functioneert niet voldoende in Zevender.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Zevender

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Zevender niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Zevender of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Zevender verblijft, dan mag uw werkgever in Zevender u eveneens wel ontslaan.